www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
    Procedura uzyskania świadectwa energetycznego    
 Audyt energetyczny wg ustawy o termomodernizacji 

PROCEDURA UZYSKANIA ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO

Poniżej przedstawiamy Państwu ogólny zarys procedury pozyskania certyfikatu energetycznego dla dowolnego typu budynku, który zgodnie z zapisami ustawy podlega certyfikacji. Więcej o tym kiedy certyfikat energetyczny jest niezbędny - na stronie:
Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny, w związku z tym mogą wystąpić drobne rozbieżności, a o postępowaniu każdorazowo decyzję podejmuje audytor energetyczny.

1. Decydujemy się na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, mając w ręku co najmniej projekt budowlany lub inwentaryzację budynku, jeśli nie - musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.
2. Szukamy audytora energetycznego w tym celu pomocny może się okazać nasz rejestr audytorów energetycznych.

Copyright (c) 123RF Stock Photos
3. Kontaktujemy się z audytorem energetycznym, ustalając z nim warunki wykonania usługi.
4. Niezbędna jest wizyta audytora energetycznego na terenie certyfikowanej nieruchomości, dobrze jest zatem ustalić taki termin spotkania, abyśmy mogli poświęcić na ten cel około godziny lub więcej - w zależności od wielkości obiektu.
5. Należy zadbać o przygotowanie wszystkich dokumentów o jakie poprosił nas audytor energetyczny. Musimy się liczyć z tym, że zostaną one wypożyczone na czas obliczeń. Dobrze jest zadbać o to aby audytor poświadczył jakie dokumenty wypożycza, w ten sposób unikniemy ewentualnych nieporozumień. Audytor może nas poprosić o podpisanie umowy - zlecenia, w zależności od przyjętej formy w jego firmie lub działalności. Certyfikat energetyczny może nam sporządzić osoba nie będąca płatnikiem VAT, należy się wówczas liczyć z tym, iż nie otrzymamy faktury VAT. Zlecający może poprosić audytora o udokumentowanie swoich uprawnień oraz posiadanej polisy ubezpieczeniowej z tytułu sporządzania świadectw energetycznych.
6. Na miejscu audytor może nam zadać szereg pytań dotyczących przebiegu budowy, montażu instalacji. Sprawdzi typ pieca, rozprowadzenie instalacji, pomierzy stolarkę okienną, sprawdzi ustawienie ścian budynku względem stron świata - jeśli nie będziemy dysponowali mapką geodezyjną. Z punktu widzenia certyfikatu energetycznego bardzo ważna jest izolacja termiczna przegród, w związku z tym wszelkie informacje dotyczące zmian w tym zakresie w stosunku do projektu są istotne. Warto także przedstawić dokument potwierdzający parametry izolacyjne szyb w oknach, które dostarcza producent lub firma montująca okna.
7. Następnie pozostaje nam umówić się na odbiór certyfikatu energetycznego oraz dokumentów oraz ustalić termin i sposób płatności.
8. Gdy dostaniemy już do ręki świadectwo energetyczne mamy dokument który jest ważny 10 lat. W zależności od przyjętej przez audytora konwencji otrzymamy także kopię świadectwa w papierowej i/lub elektronicznej wersji.
9. Na koniec wyciąg z Prawa Budowlanego:
Właściciel budynku [...] jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Sprawdź co powinno się znajdować na każdej ze stron certyfikatu...
Certyfikat energetyczny - wzór

© eco-en.pl