www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
     Badania termowizyjne                 Kamery termowizyjne     

Badania termowizyjne

Jeszcze nie dawno, bo we wczesnych latach 90-tych badania termowizyjne były dostępne jedynie dla wąskiej grupy wyspecjalizowanych jednostek wojska, policji itp. Później nastąpił przełom w technologii detekcji promieniowania podczerwonego i dostępność do kamer termowizyjnych poszerzyła się o zakres medycyny, budownictwa i innych dziedzin, bliższych każdemu z nas.

Na czy polega termowizja?

W badaniu termowizyjnym wykorzystywane jest promieniowanie podczerwieni. Każde ciało emituje promieniowanie cieplne, chyba że osiągnęło temperaturę tzw. "zera bezwzględnego" co w ujęciu klasycznej teorii fizyki i chemii jest praktycznie nie możliwe (zero bezwzględne = -273,15 °C = 0 K). Zatem każde ciało jesteśmy w stanie przy doborze odpowiedniego zakresu temperatur zaobserwować przy użyciu kamery termowizyjnej i nie jest do tego potrzebne oświetlenie. Co więcej - na odczyt różnic temperatur nie wpływają tradycyjnie pojmowane elementy maskujące.

Obraz z kamery termowizyjnejBadania termowizyjne w budownictwie.

Dzięki kamerom termowizyjnym jesteśmy w stanie ocenić stopień zaizolowania budynku w każdym najmniejszym nawet szczególe. Obraz dzięki temu, że cieplejsze ciało emituje więcej promieniowania, jest jaśniejszy w miejscach słabo zaizolowanych termicznie, a zatem wykrywa tzw. mostki termiczne.

Co to są mostki termiczne?

Każde miejsce w powłoce budynku, które charakteryzuje się gorszymi parametrami izolacyjnymi w stosunku do pozostałych powierzchni nazywamy mostkiem termicznym. Te miejsca są jak "dziury", przez które ucieka ciepło z naszych domostw w czasie sezonu grzewczego. Bardzo często są to miejsca gdzie skrapla się wilgoć i w konsekwencji powstaje pleśń i/lub grzyb.

Jak to wygląda?

Kamerą termowizyjną uzyskuje się obraz, na którym jaskrawym kolorem odznaczają się miejsca przez które ucieka ciepło. Ważne jest aby taki audyt energetyczny przeprowadzić wówczas, gdy temperatura wewnątrz budynku jest wyższa od zewnętrznej. Zdjęcia kamerą termowizyjną robione są zwykle z zewnętrznej strony przegród oddzielających przestrzeń wewnętrzną budynku od warunków atmosferycznych.

Badanie termowizyjne wykrywa słabe miejsca w osłonie termicznej budynków i pozwala przeciwdziałać korozji biologicznej a nade wszystko ucieczce ciepła i w konsekwencji naszych pieniędzy z portfela, które wydajemy na ogrzewanie. Wskazuje miejsca, w których należy zwiększyć izolację termiczną.

© eco-en.pl